.
Dzisiaj jest środa, 24 lipca 2024 r. 206 dzień roku

Strona główna Kontakt


Menu przedmiotowe


Informacje o Cechu

informacje o ...
Status prawny
Władze cechu


Zadania publiczne

Organizacja
Cele i zadania
Tryb działania


Członkowie cechu

Stan


Wyszukiwanie w BIP'e


Strona emitowana: 24609

Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu powstał na bazie Cechów Branżowych w 1953 roku.

Cech, jest dobrowolną organizacją samorządu rzemiosła oraz organizacją pracodawców z wyjątkiem rzemieślników zatrudniających pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego , którzy obowiązani są być członkami Cechu lub Izby Rzemieślniczej.

Działa na terenie gmin ; Gostyń , Piaski, Borek , Pępowo, Krobia, Poniec , Krzemieniewo i Krzywiń. W Cechu zrzeszonych jest 220 zakładów rzemieślniczych.

Celem Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego. Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej , kulturalnej, oświatowej i socjalnej. Utrwalenie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika. Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu.

Cech Rzemiosł Różnych W Gostyniu jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Opieka i wykonanie: Logi.pl

.

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem