.
Dzisiaj jest środa, 24 lipca 2024 r. 206 dzień roku

Strona główna Kontakt


Menu przedmiotowe


Informacje o Cechu

informacje o ...
Status prawny
Władze cechu


Zadania publiczne

Organizacja
Cele i zadania
Tryb działania


Członkowie cechu

Stan


Wyszukiwanie w BIP'e


Rejestr,ewidencja,archiwa

Strona emitowana: 3013

Cele i zadania Cechu statut § 5

 

Tryb działania władz

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu , z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu w zależności ilości spraw do załatwienia . Na posiedzeniu podejmowane są decyzje Zarządu.

 

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych; oświata

Porozumienie zawarte w dniu 11 grudnia 2002 r. pomiędzy Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu a Cechem Rzemiosł Różnych w Gostyniu na podstawie Uchwały NR 9/02- (20) Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z dnia 5.04.2002 r. dot. sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.

Opieka i wykonanie: Logi.pl

.

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem