.
Dzisiaj jest wtorek, 18 czerwca 2024 r. 170 dzień roku

Strona główna Kontakt


Menu przedmiotowe


Informacje o Cechu

informacje o ...
Status prawny
Władze cechu


Zadania publiczne

Organizacja
Cele i zadania
Tryb działania


Członkowie cechu

Stan


Wyszukiwanie w BIP'e


Cele i zadania

Strona emitowana: 3058

Biuro Cechu - czynne od godz. 700 –15oo

Załatwianie spraw przebiega w sposób bezpośredni z petentem , telefonicznie pisemnie w zależności od potrzeb.

W biurze Cechu prowadzone są rejestry;

  • rejestr zakładów rzemieślniczych od roku 1953 do nadal – zawiera dane osobowe rzemieślnika , wykonywane rzemiosło, kwalifikacje zawodowe uprawnienia i datę rozpoczęcia i likwidacji zakładu
  • rejestr umów uczniowskich prowadzony od 1953 r. do chwili obecnej – zawiera:

dane osobowe ucznia, okres nauki , zawód i datę zdania egzaminu czeladniczego.

W archiwum Cechu znajdują się dokumenty Cechów branżowych przed 1953 rokiem i dokumenty byłych członków Cechu i pracowników Cechu.

Opieka i wykonanie: Logi.pl

.

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem